იუსტიციის სახლი

იუსტიციის სახლში მზადდება შემდეგი დოკუმენტები:

        პასპორტი
          პირადობის დამადასტურებელი ძირითადი დოკუმენტები
          რეგისტრაციიდან მოხსნა
          საქართველოს მოქალაქეობა
          ბინადრობის ნებართვა
          ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი (ატესტატი)
          დაბადების რეგისტრაცია
          ქორწინების რეგისტრაცია
ეს არის ზოგადი ჩამონათვალი დოკუმენტების რომლის დამზადებაც ხდება იუსტიციის სახლში.
          თუ ზემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტებში ვერ ნახეთ თქვენთვის საჭირო მომსახურება, მოგვმართეთ და ჩვენ მოგაწვდით სრულ ინფორმაციას თუ სად,როგორ და რა დრო ჭირდება საბუთის დამზადებას.
                               ნებისმიერი სახის ონლაინ კონსულტაცია უფასოა.

 ბანერი

იაფი ავიაბილეთები მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებითASM © 2019